این سامانه در حقیقت یک دبیرخانه اینترنتی است که به شما پژوهشگران ارجمند کمک می کند تا با عضویت در آن در همایش هایی که توسط این دانشگاه برگزار می شود شرکت نمایید. این سامانه کلیه مراحل برگزاری یک همایش از راه اندازی وب سایت و اطلاع رسانی تا ثبت نام و دریافت مقالات و داوری آنها و اعلام نتیجه و دریافت هزینه ها را  مدیریت می کند .
شما کافی است ابتدا در سامانه ثبت نام کرده و سپس در همایش مورد نظر خود عضو شده و اقدام به ثبت و ارسال مقاله نمایید.
در زیر لیست کلیه همایش های برگزار شده و همایش های در حال برگزاری این دانشگاه را مشاهده می فرمایید

آخرین مهلت ثبت نا م :
27 آبان 1392
آخرین مهلت ارسال مقاله :
6 آبان 1392
تاریخ برگزاری :
29 و 30 آبان ماه 1392
برگزار کننده :
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار و انجمن ریاضی ایران
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار در نظر دارد در ادامه برگزاری موفقیت آمیز اولین همایش علوم ریاضی این دانشکده که در سال گذشته و با عنوان همایش ترکیبیات و کاربردهای آن برگزار شد و چهارمین همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن بیست و سومین سمینار جبر ایران را با همکاری انجمن ریاضی ایران برگزار نماید. آدرس وب سایت همایش: http://www.conf.fmck.ir/Algebra
آخرین مهلت ثبت نا م :
20 اردیبهشت 1391
آخرین مهلت ارسال مقاله :
20 اردیبهشت 1391
تاریخ برگزاری :
29 و 30 اردیبهشت 1391
برگزار کننده :
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار
اولین همایش ترکیبیات و کاربردهای آن و اولین همایش علوم ریاضی خوانسار با موضوع ترکیبیات و نظریه گرافها و کاربردهای آنها
آخرین مهلت ثبت نا م :
20 فروردین 1392
آخرین مهلت ارسال مقاله :
20 فروردین 1392
تاریخ برگزاری :
18 و 19 اردیبهشت 1392
برگزار کننده :
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار و انجمن ریاضی ایران
چهارمین همایش آنالیز عددی و دومین همایش علوم ریاضی خوانسار


1 


1 


1 
آخرین مهلت ثبت نا م :
27 آبان 1392
آخرین مهلت ارسال مقاله :
6 آبان 1392
تاریخ برگزاری :
29 و 30 آبان ماه 1392
برگزار کننده :
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار و انجمن ریاضی ایران
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار در نظر دارد در ادامه برگزاری موفقیت آمیز اولین همایش علوم ریاضی این دانشکده که در سال گذشته و با عنوان همایش ترکیبیات و کاربردهای آن برگزار شد و چهارمین همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن بیست و سومین سمینار جبر ایران را با همکاری انجمن ریاضی ایران برگزار نماید. آدرس وب سایت همایش: http://www.conf.fmck.ir/Algebra
آخرین مهلت ثبت نا م :
20 فروردین 1392
آخرین مهلت ارسال مقاله :
20 فروردین 1392
تاریخ برگزاری :
18 و 19 اردیبهشت 1392
برگزار کننده :
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار و انجمن ریاضی ایران
چهارمین همایش آنالیز عددی و دومین همایش علوم ریاضی خوانسار
آخرین مهلت ثبت نا م :
20 اردیبهشت 1391
آخرین مهلت ارسال مقاله :
20 اردیبهشت 1391
تاریخ برگزاری :
29 و 30 اردیبهشت 1391
برگزار کننده :
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار
اولین همایش ترکیبیات و کاربردهای آن و اولین همایش علوم ریاضی خوانسار با موضوع ترکیبیات و نظریه گرافها و کاربردهای آنها


1 
تماس با ما دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار درباره سامانه مدیریت همایش های آرمان سامانه مدیریت همایش های آرمان خبرخوان سامانه مدیریت همایش ها تماس با ما