این سامانه در حقیقت یک دبیرخانه اینترنتی است که به شما پژوهشگران ارجمند کمک می کند تا با عضویت در آن در همایش هایی که توسط این دانشگاه برگزار می شود شرکت نمایید. این سامانه کلیه مراحل برگزاری یک همایش از راه اندازی وب سایت و اطلاع رسانی تا ثبت نام و دریافت مقالات و داوری آنها و اعلام نتیجه و دریافت هزینه ها را  مدیریت می کند .
شما کافی است ابتدا در سامانه ثبت نام کرده و سپس در همایش مورد نظر خود عضو شده و اقدام به ثبت و ارسال مقاله نمایید.
در زیر لیست کلیه همایش های برگزار شده و همایش های در حال برگزاری این دانشگاه را مشاهده می فرمایید


آخرین مهلت ثبت نام27 آبان 1392
آخرین مهلت ارسال مقاله6 آبان 1392
تاریخ برگزاری29 و 30 آبان ماه 1392
برگزارکنندهدانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار و انجمن ریاضی ایران

دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار در نظر دارد در ادامه برگزاری موفقیت آمیز اولین همایش علوم ریاضی این دانشکده که در سال گذشته و با عنوان همایش ترکیبیات و کاربردهای آن برگزار شد و چهارمین همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن بیست و سومین سمینار جبر ایران را با همکاری انجمن ریاضی ایران برگزار نماید. آدرس وب سایت همایش: http://www.conf.fmck.ir/Algebra


آخرین مهلت ثبت نام20 اردیبهشت 1391
آخرین مهلت ارسال مقاله20 اردیبهشت 1391
تاریخ برگزاری29 و 30 اردیبهشت 1391
برگزارکنندهدانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

اولین همایش ترکیبیات و کاربردهای آن و اولین همایش علوم ریاضی خوانسار با موضوع ترکیبیات و نظریه گرافها و کاربردهای آنها


آخرین مهلت ثبت نام20 فروردین 1392
آخرین مهلت ارسال مقاله20 فروردین 1392
تاریخ برگزاری18 و 19 اردیبهشت 1392
برگزارکنندهدانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار و انجمن ریاضی ایران

چهارمین همایش آنالیز عددی و دومین همایش علوم ریاضی خوانسار1 


1 


1 

آخرین مهلت ثبت نام27 آبان 1392
آخرین مهلت ارسال مقاله6 آبان 1392
تاریخ برگزاری29 و 30 آبان ماه 1392
برگزارکنندهدانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار و انجمن ریاضی ایران

دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار در نظر دارد در ادامه برگزاری موفقیت آمیز اولین همایش علوم ریاضی این دانشکده که در سال گذشته و با عنوان همایش ترکیبیات و کاربردهای آن برگزار شد و چهارمین همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن بیست و سومین سمینار جبر ایران را با همکاری انجمن ریاضی ایران برگزار نماید. آدرس وب سایت همایش: http://www.conf.fmck.ir/Algebra


آخرین مهلت ثبت نام20 فروردین 1392
آخرین مهلت ارسال مقاله20 فروردین 1392
تاریخ برگزاری18 و 19 اردیبهشت 1392
برگزارکنندهدانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار و انجمن ریاضی ایران

چهارمین همایش آنالیز عددی و دومین همایش علوم ریاضی خوانسار


آخرین مهلت ثبت نام20 اردیبهشت 1391
آخرین مهلت ارسال مقاله20 اردیبهشت 1391
تاریخ برگزاری29 و 30 اردیبهشت 1391
برگزارکنندهدانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

اولین همایش ترکیبیات و کاربردهای آن و اولین همایش علوم ریاضی خوانسار با موضوع ترکیبیات و نظریه گرافها و کاربردهای آنها1 
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار سامانه مدیریت همایش های آرمان